The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก

ISBN: 978-616-236-888-2 ขนาด: 14 x 22 ซม. จำนวนหน้า: 192 นักเขียน: อ.บุญมี พวงเพชร
Barcode: 9786162368882 ครั้งที่พิมพ์: 1 บรรณาธิการ: นักรบ พิมพ์ขาว ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด
รายละเอียด

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก

ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ“พ่อหลวงของปวงชาวไทย” ที่นอกจากจะสื่อผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเสียสละเพื่อลูกทั้งปวงแล้ว พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในวาระกาลต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระผู้เป็นดั่งพ่อหลวงของปวงชาวไทยพระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์ ล้วนเป็นเสมือนสื่อใจมั่นว่า พ่อคนนี้ไม่เคยละทิ้งลูกไปไหน หากแต่เฝ้าดูด้วยความห่วงใย หวังใจว่าลูกทุกคนที่อยู่ในบ้านจะได้พบพานแต่ความสุข

ราคา 159.00 บาท สั่งซื้อ คลิก