รวมศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล 1-3

หนังสือรวมศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล 1-3 เหมาะสำหรับเตรียมเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มต้นจากคำศัพท์ที่พบบ่อยกว่า 500 คำ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงภาพการ์ตูนน่ารักๆ และนิทานที่เล่าเรื่องราวของสถานการณ์ที่ต้องใช้คำศัพท์ในหมวดนั้นๆ ทำให้ลูกน้อยสนุกสนานไปกับเรื่องราว

และภาพประกอบอีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการของเด็กซึ่งจะทำให้เด็กจดจำและเข้าใจในภาษาอังกฤษรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังมีแบบฝึกหัดหลากหลายแบบให้เด็กได้ฝึกคิด เขียน เพื่อส้รางความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ