เตรียมสอบ English อังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

ISBN: 978-616-236-903-2 ขนาด: กว้าง 19.05 x สูง 25.4 ซม. จำนวนหน้า: 192 นักเขียน: อภิญญา อู่สุวรรณ
Barcode: 9786162369032 ครั้งที่พิมพ์: 1 บรรณาธิการ: จันทรจิรา มีนิลดี ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด
รายละเอียด

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมการวัดทักษะของนักเรียนในทุกด้าน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ทุกข้อ

นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่พบบ่อย และคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ รวบรวมไว้ให้อย่างละเอียด

ราคา 149.00 บาท สั่งซื้อ คลิก