การสังเกต ทิศทางและตำแหน่ง

ISBN: 885-90993-0219-7 ขนาด: กว้าง 21 x สูง 29 ซม. จำนวนหน้า: 84 นักเขียน: กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์
Barcode: 8859099302197 ครั้งที่พิมพ์: 1 บรรณาธิการ: ปติมา จำปาเวียง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด
รายละเอียด

การสังเกต ทิศทางและตำแหน่ง เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับฝึกทักษะการคิด ให้เด็กสามารถสังเกตรายละเอียดเปรียบเทียบ ถึงความแตกต่าง หรือความเหมือน เรียนรู้เรื่องทิศทางและตำแหน่ง ของสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน

โดยใช้เกมหรือแบบฝึกที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ซึ่งแบบฝึกหรือเกมการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้กลุ่มการคิดในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

ราคา 80.00 บาท สั่งซื้อ คลิก