Quick Sticker Activity Book สมุดสติกเกอร์เรียนอักษรสนุก ก-ฮ

Quick Sticker Activity Book สมุดสติกเกอร์เรียนอักษรสนุก ก-ฮ  
สนุก ฝึกทักษะ ให้ความรู้ หนังสือชุดนี้มุ่งให้เด็กฝึกการใช้ทักษะมือเพื่อแกะ แปะติดสติกเกอร์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทย คำศัพท์ใหม่ๆ เสริมการจดจำและกระตุ้นจินตนาการด้วยรูปภาพน่ารัก

คำแนะนำใช้หนังสือ
1.ให้เด็กๆ ลองทำความคุ้นเคยกับสื่อการเรียนที่ทำจากกระดาษ
2.สอนวิธีการแกะและติดสติกเกอร์ อย่าปิดกั้นจินตนาการของเด็กๆ
3.พ่อแม่อ่านออกเสียงแต่ละตัวอักษร สอนแต่ละคำให้ลูกได้ยิน
4.ให้กำลังใจลูกเมื่อสร้างสรรค์ผลงานสำเร็จในแบบฉบับของเขา