Quick Hand Skills Maze รวมเกมเขาวงกต + สติกเกอร์

Quick Hand Skills Maze รวมเกมเขาวงกต + สติกเกอร์


ฝึกทักษะลากเส้น เหมาะสำหรับเด็กๆ ทุกวัย 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ สนุกสนานกับการใช้ดินสอลากเส้นไปตามรูปภาพเขาวงกตที่ท้าทาย ฝึกทักษะการควบคุมนิ้วมือ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เหมาะกับเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเล่นเองในเวลาที่พ่อแม่ไม่ว่างหรือติดงานอยู่

พิเศษ! แถมสติกเกอร์ FREE!