ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3

ISBN: 978-616-236-956-8 ขนาด: กว้าง 19 x สูง 25.4 ซม. จำนวนหน้า: 184 นักเขียน: อ.วาสนา ดอกลำเจียก
Barcode: 9786162369568 ครั้งที่พิมพ์: 1 บรรณาธิการ: ปติมา จำปาเวียง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด
รายละเอียด

นักเรียนสามารถนำบทสรุป และโจทย์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ในหนังสือเล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะทการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ของตนให้เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรู้จักค้นหาเทคนิคที่มากกว่าการทำข้อสอบปกติ มาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ จนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเป็นที่น่าพอใจก่อนลงสู้ในสนามสอบจริง

ราคา 165.00 บาท สั่งซื้อ คลิก