เตรียมสอบสังคม ประถม 5

ISBN: 978-616-236-966-7 ขนาด: กว้าง 19 x สูง 25.4 ซม. จำนวนหน้า: 316 นักเขียน: PATTER SU TUTOR
Barcode: 9786162369667 ครั้งที่พิมพ์: 1 บรรณาธิการ: ปติมา จำปาเวียง ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด
รายละเอียด

เตรียมสอบสังคม ประถม 5 เล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นในแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบทดสอบ 

เพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กหลังจากที่ได้ทบทวนเนื้อหาจนครบถ้วนแล้ว และในส่วนท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบประเมินผลท้ายเล่ม ให้เด็กฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามสอบจริง ทั้งสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค

ราคา 199.00 บาท สั่งซื้อ คลิก