ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1

ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 เขียนโดย “ครูหมวย เอื้อมพร  โชคสุชาติ”จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนเด็กระดับประถมศึกษามามากกว่า 10 ปี

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำผู้ปกครองและครูใช้ทำกิจกรรมกับเด็กเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องคณิตศาสตร์ให้เด็กๆ  ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิด ผ่านแบบฝึกหัดที่หลากหลายเรียงตามลำดับความยากง่าย และที่สำคัญยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว