แนวข้อสอบ PAT 1 ฉบับอัพเดทข้อสอบปีล่าสุด 61-62

แนวข้อสอบ PAT 1 ในส่วนที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมมีเฉลยละเอียดในทุกขั้นตอน