รวมกฎหมาย เตรียมสอบบรรจุกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง

คู่มือรวมกฎหมายเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ฉบับเต็มสมบูรณ์) ได้จัดทำขึ้นเพื่อ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบทุกตำแหน่ง ในระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ โดยใช้วุฒิที่สมัครทั้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท 

 

หรืออื่น ๆ ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็น “ตัวช่วย” ในการอ่านและจดจำตัวบท ได้อย่างครอบคลุม ลึก รู้เนื้อความทั้งหมด เพราะได้รวบบรวมจากกฎหมายที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ จึงมีความเป็นปัจจุบัน ในการสอบมากที่สุด

 

ในแต่ละปี สำนักงาน ก.ก. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ทุก ๆ ปี ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง บางปี เปิดสอบบรรจุมากสุด ปีละ 3 ถึง 4 ครั้ง จึงเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้มีความต้องการ สอบบรรจุเพื่อรับราชการ เพื่อเป็น

 

“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” 
“ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร” (ครูผู้ช่วย) 
“ข้าราชการมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร”

 

เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย กฎหมายต่าง ๆ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ และมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่น หลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องสอบ นำมาเพิ่มในหนังสือเล่มนี้ให้อีกด้วย ทำให้หนังสือมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น