ติวเข้มสอบไปรษณีย์ทุกตำแหน่ง

ในแต่ละปีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับพนักงาน เพื่อรองรับการดำเนินงาน เป็นจำนวนมาก ในหลายๆ อัตรา หลายๆ แผนก กระจายไปตามศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ 

ซึ่งการสอบนั้น ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และเมื่อผ่านการสอบแข่งขัน ได้จะบรรจุเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของรัฐวิสาหกิจ

...วันนี้ โอกาสที่จะผ่านการสอบนั้น เป็นของคุณ จากแนวข้อสอบที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ที่ทันสมัย อัพเดทล่าสุด วิเคราะห์มาอย่างดี มีประสิทธิภาพ ตรง และใกล้เคียงกับข้อสอบที่ใช้สอบจริง ในการสอบทุกครั้ง 

รองรับทุกวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ วุฒิการศึกษาชั้น ม.-3 ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่ไม่มีเวลาในการทบทวนข้อสอบเพื่อสามารถช่วยให้เข้าทำงานทุกตำแหน่ง ทุกแผนก ในสายงานศูนย์ไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ฝ่ายงานบริหารกลาง , เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯลฯ