100 Words for Baby ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ

100 Words for Baby ศัพท์เด็กน้อย 100 คำ หนังสือรวมศัพท์ 100 คำที่เหมาะกับเป็นสื่อสำหรับเด็กก่อนเข้าวัยเรียน รวมถึงเด็กอายุ 3-6 ปี และเหมาะสมกับการใช้ในวงการการศึกษาปฐมวัย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้แก่ ตัวเด็ก สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว 

 

เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 0 – 3 ปี คือช่วงที่สมองของเด็กกำลังเจริญเติบโตมากที่สุด เด็กจะแสดงความสนใจในสิ่งใกล้ตัวและรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน พวกเขาจึงพร้อมที่จะซึมซับการเรียนรู้และเริ่มเลียนแบบในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำ หนังสือภาพจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของสมองทั้งทางด้านภาษาและอารมณ์

 

ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กและผู้เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งรอบตัวควบคู่ไปกับการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่พัฒนาการทางด้านต่างๆ ต่อไป