สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.5

หนังสือสรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สรุปเนื้อหาละเอียด ตามบทเรียนตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พัฒนาความรู้  ความเข้าใจด้านสูตร ตัวเลข และแนวคิดของวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการออกแบบ แบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ การ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกไปกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถฝึกทำข้อสอบจริง ตลอดปีการศึกษา


สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 

บทที่ 2 การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ

บทที่ 3 มุม

บทที่ 4 เส้นขนาน

บทที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็น

บทที่ 6 เศษส่วน

บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

บทที่ 8 ทศนิยม

บทที่ 9 การบวก ลบ และคูณทศนิยม

บทที่ 10 บทประยุกต์ฃ

บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม 

บทที่ 12 รูปสามเหลี่ยม

บทที่ 13 รูปวงกลม

บทที่ 14 รูปเรขาคณิต


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:

สรุปแนวคิด เพื่อพัฒนะทักษะด้านการคำนวนของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมออกแบบแบบฝึกหัดที่หลากหลายให้เด็กสนุกกับการฝึกคำนวน พร้อมแนวข้อสอบจริง เพื่อเตรียมพร้อมเด็กก่อนสอบได้จริง