มองทะลุ TENSE เข้าใจง่าย จำได้ด้วยภาพ (LEARN ENGLISH TENSES THROUGH PICTURES)

เทคนิคการจำและเข้าใจ tense สุดเจ๋ง ทั้งโครงสร้างและการนำไปใช้งานเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน และการเรียนการสอนสำหรับชั้นประถม มัธยมขึ้นไป 


หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Tense ทั้ง 12 ถือว่าเป็นหัวใจของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่น่าหนักใจไม่น้อย เพราะแต่ละ Tense ก็มีหน้าตาแตกต่างกันไป และวิธีการใช้งานก็แตกต่างกันไปตามเวลา และลักษณะของเรื่องราว ซึ่งแตกต่างจากจากภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม Tense ไม่มากเท่าไรนัก หลายๆ ท่านที่เคยเรียนจากห้องเรียนและจากตำราคงพบว่า ส่วนใหญ่แล้วหนังสือหรือผู้สอนจะใช้การท่องจำแบบตรงๆ ว่าแต่ละ Tense มีโครงสร้างอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยคำอะไรบ้างและจำการใช้งานในแต่ละ Tense แยกๆ กันไป ผลก็คือ วิธีนี้ทำให้จดจำTense ทั้ง 12 ได้ยาก แถมยังลืมและสับสนได้ง่าย 


หนังสือเล่มนี้จึงขอเสนอทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นเทคนิคช่วยที่จะให้จำ Tense ทั้งหมดเป็นภาพเดียวกัน โดยใช้ภาพของดักแด้ หนอน และผีเสื้อ ในอิริยาบถต่างๆ เป็นตัวช่วยจำ ซึ่งถ้าจับหลักได้ ผู้เรียนจะเข้าใจได้ทั้งโครงสร้างของ Tense และวิธีการใช้งานได้อย่างง่ายดาย 


มาลองเรียนรู้ Tense ของเทคนิคใหม่ๆ ในหนังสือเล่มนี้กัน แล้วท่านจะพบว่า Tense ทั้ง 12 ที่เป็นหัวใจของไวยากรณ์นั้นไม่ยาก หากมีหลักในการจำและเข้าใจ