แนวข้อสอบ ก.พ. 1-3 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ฉบับ จำลองสนามสอบจริง

การสอบ ก.พ.ถือเป็นการสอบที่สำคัญระดับประเทศ เพราะปรียบเสมือนด่านแรกของการได้เข้าบรรจุทำงานราชการ ซึ่งการสอบนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับตรงตามวุฒิการศึกษาของผู้สอบ 


ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้จัดทำแนวข้อสอบเล่มนี้ ได้วิเคราะห์ ออกมาแล้วว่า การสอบไม่ว่าจะเป็นระดับ 1 ,2 หรือ3 นั้น แท้จริงแล้วมีความเชื่อมโยงกัน หรือมาจากพื้นฐานวิชาเดียวกัน เพียงแค่ต่างระดับกันเท่านั้น 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นแนวข้อสอบที่ครบถ้วนทุกเนื้อหา ทั้ง 3 ระดับ
ระดับ 1-2 (ปวช. ปวส. ปวท.) และระดับ 3 (ปริญญาตรี) ซึ่งแนวข้อสอบครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบ  อัพเดทใหม่อย่างเป็นตามหลักสูตร และตามการเปลี่ยนแปลงการข้อสอบปัจจุบันล่าสุด เทียบกับแนวข้อสอบจากหน่วยงานที่ออกข้อสอบ


อ่านและทบทวนได้ทุกที่เมื่อมีเวลาอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันจำกัด พร้อมสรุปแนวข้อสอบกระจ่างอย่างละเอียด ได้ใจความ ครอบคลุมและเชื่อมโยง รู้เฉลยหนึ่งข้อ ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดในข้ออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  จึงมั่นใจได้ว่าเป็นแนวข้อสอบคุณภาพ
 


ส่วนที่ 1
ระดับ 1-2 (ปวช. ปวส. ปวท.)
1.แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


ส่วนที่ 2
ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
1.แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่น

ครบถ้วนทุกวิชาการสอบ เน้นๆ กับข้อสอบที่มีการออกสอบบ่อยที่สุด สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น