แนวข้อสอบ ก.พ. (ระดับ 3) ทำได้ สอบได้ 100% ฉบับ อัพเดต

หนึ่งในความใฝ่ฝันทางอาชีพของคนส่วนใหญ่ คือ เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ  ในการสอบการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ในแต่ละปีนั้น เรามักจะทราบกันถึงกระแสที่ออกมาอยู่เสมอ ว่า ข้อสอบมักจะเป็นไปในแนวทางที่ "ยากมาก"    

 

อีกทั้งเพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกัน บางคนพยายามเพียงน้อยนิดก็สามารถสอบเข้าได้ง่ายๆ ในขณะที่คนมากมายพยายามแล้วก็ยังสอบไม่ได้ ทำให้ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท ล้มแล้วลุก หลายครั้งหลายครา สอบแล้ว สอบอีก หลายๆ รอบ แต่ถ้าหากท่านที่ต้องการสอบแข่งขันฯ ได้ศึกษาแนวทาง แนวคิด ผ่านแนวข้อสอบที่ได้ถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ ข้อสอบที่ว่ายาก ก็จะไม่ยากอีกต่อไป  

 

เหตุผลเพราะคณาจารย์และทีมงาน ต่างตั้งใจพยายามวิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียง พัฒนาข้อสอบของปีต่างๆ ครบถ้วนทุกวิชา นำมากลั่นกรอง ออกมาเป็นแนวข้อสอบ  วันนี้โอกาสของการที่จะสอบเข้าทำงานในหน่วยงานราชการได้ถูกเปิดออกกว้างขึ้น ด้วยคู่มือเล่มนี้ ที่จะมอบความรู้ เพิ่มทักษะในการทบทวน การทดลองทำข้อสอบ ให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
 


สารบัญ

หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป

หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
 

จุดเด่น

อัพเดตใหม่ล่าสุด สอดคล้องการสอบ ก.พ. ในระดับ 3 ปีล่าสุด