Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Apr 30, 2018

ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)

ข้อสอบ TOEIC นั้นจริงๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจ แม้ว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานสำหรับข้อสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่การฝึกหัดจดจำจุดสำคัญ รูปแบบข้อสอบ การแก้โจทย์ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และวิธีออกข้อสอบนั้นก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม 

 

เรารวบรวมข้อสอบเสมือนจริงให้ผู้เข้าสอบได้ลองเตรียมตัวก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสการได้คะแนนเต็ม เราอยู่ในวงการเตรียมสอบ TOEIC มาเป็นเวลานาน รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ นำมาเขียนจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมประเภทของข้อสอบ 

 

เพื่อความเข้าใจระดับความยากง่ายของข้อสอบ เราแบ่งข้อสอบออกเป็น 5 ชุด เสมือนการสอบแบบจำลองสนามจริง ในหนังสือ “ผ่าโจทย์ 1,000 ข้อสอบ TOEIC” ที่คุณกำลังอ่านตอนนี้ เรารวบรวมข้อสอบที่เหมือนจำลองข้อสอบ TOEIC ของจริงเอาไว้

 

ซึ่งผ่านการประเมินคัดเลือกรูปแบบข้อสอบที่มีแนวโน้มจะออกสอบล่าสุด ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบที่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ ดังนั้นหากผู้เรียนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการสอบจริงที่ใกล้เข้ามา สำรวจตัวเองว่ายังบกพร่องในจุดไหน และเสริมจุดนั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น 


สารบัญ

แนะนำข้อสอบ TOEIC 
Actual Test 01 - 05

 

เฉลยข้อสอบ 
Actual Test 01 - 05

 

จุดเด่น

ข้อสอบ 1,000 ข้อ  ทั้งพาร์ทฟังและพาร์ทอ่าน พร้อมเฉลยแปลไทยอย่างละเอียด แถม CD MP3