แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ จำลองสนามสอบ

หากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าการสอบนายสิบที่ถูกจัดขึ้นแต่ละครั้ง เป็นการสอบที่มีผู้สมัครสอบ มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว จึงไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวน

 

ทางสำนักพิมพ์จึงได้สร้างสรรค์หนังสือคู่นี้ขึ้นมา เพื่อเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทบทวน สามารถอ่าน ทบทวน ทดลองทำโจทย์ได้ในเวลาจำกัด ด้วยเฉลย ชัดเจน แม่นยำ ทำความเข้าใจได้ง่าย  
 

แนวข้อสอบคุณภาพ ครบถ้วนทุกหมวดวิชา ใกล้เคียงข้อสอบในสนามสอบจริงที่ออกสอบบ่อย

 

สารบัญ

1.ความสามารถทั่วไปในด้านการคิดคำนวน
2.ความสามารถทั่วไปด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
3.วิชาภาษาไทย
4.วิชาภาษาอังกฤษ
5.ศาสนา สังคม วัฒนธรรม
6.วิชาความรู้ กฏหมายเบื้องต้น

 

จุดเด่นสินค้า

เป็นหนังสือแนวข้อสอบที่ครบถ้วนในทุกวิชา ทุกเนื้อหา อย่างใกล้เคียงกับแนวข้อสอบที่ออกจริงในแต่ละปี มาผ่านการวิเคราะห์และเก็งข้อสอบที่มีโอกาสจะออกสอบในครั้งล่าสุด อย่างมากที่สุด จึงทำให้ผู้ที่ทบทวนและทำโจทย์ในหนังสือเล่มนี้ มีโอกาสสอบได้คะแนนดี จนสอบผ่านได้