Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 5, 2018

สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) พร้อมสูตร+แนวข้อสอบ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น วิชาคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการทำโจทย์ การคำนวน ไปจนถึงการจดจำสูตรต่างๆ ซึ่งมีมากเกินกว่าที่จะจำได้ อีกทั้งเนื้อหาที่ต้องเรียนนั้น มีอยู่จำนวนมาก

 

ทางสำนักพิมพ์ จึงได้ร่วมกับคณาจารย์คุณภาพ สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นสรุปหลักคณิตศาสตร์ อย่างครบถ้วนทุกบท ทุกหัวข้อ ที่ต้องเรียนทุกเทอม ทุกชั้นปี ตั้งแต่ ม.1-ม.3 ซึ่งแต่ละเรื่อง แต่ละบท ผ่านการวิเคราะห์ใจความ และหลักการสำคัญออกมาให้เข้าใจง่าย 

 

สามารถนำไปใช้ทบทวน ทดลองทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มคะแนน เพิ่มเกรด และ 
เตรียมความพร้อมสำหรับสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.3 ให้ได้คะแนนดี หรือสอบผ่านอย่างมั่นใจ

 

หนังสือสรุปหลักคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.3  ระดับคุณภาพ เอาไว้อย่างครบถ้วน จำได้ง่าย ได้ใจความสำคัญ  

 

สารบัญ

จำนวนและการดำเนินการ
แบบฝึกหัด100 ข้อ
เฉลยแบบฝึกหัด
การวัด
แบบฝึกหัด100 ข้อ
เฉลยแบบฝึกหัด
เรขาคณิต
แบบฝึกหัด100 ข้อ
เฉลยแบบฝึกหัด
พีชคณิต
แบบฝึกหัด100 ข้อ
เฉลยแบบฝึกหัด
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
แบบฝึกหัด100 ข้อ
เฉลยแบบฝึกหัด

 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือที่ทำให้มองเห็นภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสูตร และหลักการคำนวณ ว่าชั้นไหน เทอมใด เรียนวิชาอะไรบ้าง ด้วยการทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้น พร้อมแบบฝึกหัดกว่า 100 ข้อ รวมแล้วกว่า 500 ข้อ! พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด อย่างเป็นลำดับขั้นตอน