ติวเข้มสอบเตรียมทหาร ยศนายร้อย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวมแนวข้อสอบที่อิงจากข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบมาแล้ว กว่า 3 ชุด อย่างครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องสอบ เพื่อการเตรียมพร้อมในการสอบเตรียมทหาร อันเป็นอีกหนึ่งการสอบที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก แต่มีผู้สอบผ่านในจำนวนไม่มาก


แต่แนวข้อสอบในเล่มนี้ ผ่านการวิเคราะห์หลายชั้น และมีการเทียบค่าสถิติของการสอบในแต่ละครั้งมาแล้ว ว่าในการสอบล่าสุดนี้ วิชาใด หัวข้อใด จะออกสอบบ้าง 


ซึ่งเมื่อได้รู้ เมื่อได้ทราบ ตลอดจนได้ทดลองทำ แนวข้อสอบที่อยู่ในห้องสอบ ก็จะไม่พ้นทางของแนวข้อสอบเล่มนี้ไปเท่าใดนัก...จึงเป็นหนังสือที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน
 

เมื่อได้อ่าน ทบทวน ลองทำข้อสอบ ในเล่มนี่วิเคราะห์มาจากข้อสอบจริง โอกาสที่สอบผ่านจึงมีอยู่สูง

 

สารบัญ

แนวข้อสอบเตรียมทหารชุดที่ 1 
วิชาคณิตศาสตร์
เฉลยวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย สังคม
เฉลยวิชาภาษาไทย สังคม
แนวข้อสอบเตรียมทหารชุดที่ 2 
แนวข้อสอบเตรียมทหารชุดที่ 3 
 

จุดเด่นสินค้า

จัดทำโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์ในการกวดวิชาเพื่อสอบเตรียมทหารที่ มีลูกศิษย์สอบติดมาแล้วจำนวนมาก จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน สำหรับของผู้ที่ได้อ่าน ได้ทบทวน อย่างแน่นอน