แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

พัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3 ด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา Grammar reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150ข้อ เหมาะ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนนได้จริง

 

สารบัญ

Basic English
1. English letters A-Z
2. Number and ordinal number
3. Article A, An, The

English Grammar
1. Singular / Plural Noun
2. Pronoun  (+ Possessive Adjective / Object pronoun / possessive pronoun)
3. Adjective
4. Preposition
5. V. to be 
6. กริยาแสดงการกระทำ action verb
7. Present  Simple Tense
8. Present Continuous Tense
9. Past Simple Tense 

Conversation
1. Questions words
2. Request : Can I / May I / Please
3. What day is today/ What time is it / What is the weather like / What is your favorite….

Vocabulary
1. School
2. Place
3. Career
4. My family
5. My home
6. Food & drink
7. Fruit & vegetables
8. Sport
9. Emotion
10. Shape & size
11. แบบฝึกหัด vocabulary 

Final Test 50 ข้อ พร้อมเฉลย 2 ชุด
 

จุดเด่นสินค้า

แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กได้ตรง พัฒนาทักษะได้จริง ทุกส่วน Grammar Reading Writing