สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3

พัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงามสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

สรุปเนื้อหาที่ครอบคลมทุกสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.3  และแนวข้อสอบอย่างละเอียด ใช้ทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนนได้จริง

 

สารบัญ

Basic English
1. English letters A-Z
2. Number and ordinal number
3. Article A, An, The

English Grammar
1. Singular / Plural Noun
2. Pronoun  (+ Possessive Adjective / Object pronoun / possessive pronoun)
3. Adjective
4. Preposition
5. V. to be 
6. กริยาแสดงการกระทำ action verb
7. Present  Simple Tense
8. Present Continuous Tense
9. Past Simple Tense 

Conversation
1. Questions words
2. Request : Can I / May I / Please
3. What day is today/ What time is it / What is the weather like / What is your favorite….

Vocabulary
1. School
2. Place
3. Career
4. My family
5. My home
6. Food & drink
7. Fruit & vegetables
8. Sport
9. Emotion
10. Shape & size
11. แบบฝึกหัด vocabulary 
 

จุดเด่นสินค้า

เนื้อหาที่ละเอียดและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ครอบคลุมที่สาระการเรียนรู้ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กได้ตรง พัฒนาทักษะได้จริง ทุกส่วน Grammar reading writing