Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 24, 2019

แนวข้อสอบ ม.3 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.4

สิ่งหนึ่งที่นักเรียนชั้น ม.3 กังวลอย่างมาก ก็คือการเตรียมตัวสอบทุกประเภท ทุกสนามสอบ ที่มีความเกี่ยวพัน หรือเกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อเรียนต่อชั้น ม.4 


เหตุผลที่ทำให้ต้องกังวลนั้น เพราะส่วนใหญ่มักจะเตรียมตัวในการสอบไม่ทัน เนื่องจากต้องเรียนในห้องเรียน และทบทวนเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน ต้องสอบ ซึ่งแต่ละวิชาล้วนมีเนื้อหาซึ่งต้องทำความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเนื้อหาวิชาที่เรียนส่วนใหญ่ มีความยาก มีความซับซ้อน ต้องทบทวนหลายๆ ครั้งจึงจะเข้าใจ 


แต่ความกังวลนั้นจะหมดไป เมื่อนักเรียนได้ทดลองทำโจทย์ของแนวข้อสอบในเล่มนี้ ซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่เสมือนข้อสอบจริงตามที่ทุกโรงเรียนออกข้อสอบ วิเคราะห์มาอย่างดีโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการติว และเก็งข้อสอบ  

 

วิเคราะห์ เจาะลึกวิชาที่ต้องสอบ ผ่านรูปแบบของแนวข้อสอบที่หากทดลองทำ จะทำให้พร้อมรับมือกับการสอบได้อย่างมั่นใจ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

แนวข้อสอบอันมีประสิทธิภาพในเล่ม ไม่ต่างจากข้อสอบจริงที่นักเรียนจะต้องพบ ต้องเจอ ในการสอบ จึงถือเป็น "ทางลัด" หรือ "เคล็ดลับ" ที่ทำให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ได้จริง