Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jun 12, 2019

พิชิตสอบเข้ม ม.3 เข้า ม.4

สรุปเนื้อหาครอบคลุม สาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลัก ที่ใช้ในการสอบ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ที่ออกสอบบ่อย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พิเศษปรับปรุงแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกสนามแข่ง

 

ส่วนของเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.3 ในทุกสาระการเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบอออกบ่อย ส่วนของข้อสอบ ปรับปรุงให้มีโจทย์ทุกระดับจากสนามสอบแข่งขันทั่วประเทศ

 

สารบัญ

คณิตศาสตร์
เลขยกกำลัง
ระบบสมการ
พหุนาม
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

วิทยาศาสตร์
ชีววิทยาพื้นฐาน
พลังงานงาน และการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)
หน่วยของสิ่งมีชีวิต และระบบการทำงาน
ระบบนิเวศ (Ecology System ) ห่วงโซ่อาหาร และการอยู่ร่วมกัน
แบบฝึกหัด
เคมีพื้นฐาน
 

จุดเด่นสินค้า

อัพเดตเนื้อหาและข้อสอบใหม่ล่าสุดในท้องตลาด คัดสรรเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้ออกข้อสอบจริง และบ่อยที่สุด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ และยังปรับปรุงแนวข้อสอบ ตั้งแต่โจทย์ข้อสอบทั่วไปไปจนถึงระดับโจทย์ยาก ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกสนามแข่งทั่วประเทศ