แนวข้อสอบ PAT 5 ทำได้ สอบได้ 100%

การสอบ PAT 5 อาจเป็นการสอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก เพราะเป็นการความถนัดทางวิชาชีพครู ที่สำคัญการสอบ PAT 5 ถือเป็นการสอบที่นักเรียนทำข้อสอบไม่ทันกันมากกว่าการสอบวิชาอื่นๆ  


อาจารย์และทีมงานจึงได้รวบรวมข้อสอบที่ออกบ่อยทุกๆ ปี มาวิเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำแนวข้อสอบ อันมีเปอร์เซ็นต์ในการสอบติดสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มากที่สุด

ซึ่งเมื่อเกิดความคุ้นเคยจากรูปแบบแนวข้อสอบที่ทำได้อย่างแม่นยำ การใช้เวลาในการสอบในห้องสอบก็จะลดลงไป ตัดปัญหาการทำข้อสอบไม่ทันให้หมดไป 

 

แนวข้อสอบที่ได้รับการคัดสรร กลั่นกรอจากเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดของการสอบ Pat 5 เอาไว้อย่างครบถ้วน

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

จุดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบสั้น กระชับ ได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในแนวข้อสอบข้อนั้นๆ อย่างละเอียด มุ่งเน้นให้ทดลองทำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มุ่งให้ทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้ทันเวลา