ติวเข้มแนวข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 ห้องเรียน Gifted และหลักสูตร EP

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ ที่ใช้ในการสอบบ่อยที่สุด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ที่ออกสอบจริง เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  พิเศษปรับปรุงแนวข้อสอบ ตั้งแต่โจทย์ข้อสอบทั่วไปไปจนถึงระดับโจทย์ยาก พิเศษสำหรับห้องเรียน GIFTED และหลักสูตร English Program ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกสนามแข่งทั่วประเทศ พร้อมสอบอย่างมั่นใจ

 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์   • แนวข้อสอบทั่วไป  แนวข้อสอบห้องเรียน Gifted               

วิชาวิทยาศาสตร์   • แนวข้อสอบทั่วไป  แนวข้อสอบห้องเรียน Gifted              

วิชาภาษาอังกฤษ   • แนวข้อสอบทั่วไป  แนวข้อสอบหลักสูตร EP      

วิชาภาษาไทย   • แนวข้อสอบทั่วไป 

วิชาสังคม   • แนวข้อสอบทั่วไป       

 

จุดเด่นสินค้า : เน้นข้อสอบระดับเข้มข้น สำหรับเตรียมสอบเข้า ห้องเรียน Gifted และ หลักสูตร English Program  ในโรงเรียนชั้นนำระดับแนวหน้าทั่วประเทศ