Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 11, 2019

สรุป คณิต ม.ต้น เล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง

หนังสือสรุป คณิต ม.ต้น เล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง เล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ( ม.1 ม.2  ม.3) ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม รวมทั้งหมด 19 บท ซึ่งเนื้อหาได้ปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 แต่ยังคงเนื้อหาเดิมและเพิ่มเติมเนื้อหาที่มักพบในข้อสอบเข้า ม.4

 

โดยส่วนเนื้อหามีความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  มีตัวอย่างและแนวข้อสอบจริงประกอบทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีตารางสรุป Trick ข้อควรระวัง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้รับเนื้อหาครบถ้วนและใช้เวลาไม่นาน 

 

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับน้อง ม.1 ม.2 และ ม.3 ใช้อ่านประกอบการเรียนในห้องเรียน และน้อง ม.3 สามารถใช้อ่านทบทวนเนื้อหาทั้งหมดก่อนสอบ o-net และสอบเข้า ม.4 โดยใช้เวลาอันสั้น

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหา คณิต ม.ต้น
01 ตัวเลขและระบบเลขฐาน
02 ระบบจำนวนจริง
03 เศษส่วนและทศนิยม
04 อัตราส่วน ร้อยละและแผนภูมิวงกลม
05 เลขยกกำลัง
06 รากที่สอง
07 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
08 ระบบสมการ
ฯลฯ

 

จุดเด่นสินค้า

- เนื้อหากระชับ ครบถ้วน อ่านง่าน ประหยัดเวลา
- มีตารางสรุป รูปประกอบ Trick และข้อควรระวัง
- อัปเดตเนื้อหาตามลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2560 และเนื้อหาเพิ่มเติมที่นิยมออกสอบ