Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 17, 2019

ตะลุยโจทย์ คณิต ม.3 เข้า ม.4 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ ตะลุยโจทย์ คณิต ม.3 เข้า ม.4 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้าในระดับ ม.4 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 200 ข้อ โดยฝึกทำจากโจทย์ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกคิดและทำโจทย์หลากหลาย โดยมีเฉลยที่ละเอียดสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง

 

เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เตรียมตัวสอบโอลิมปิกวิชาการ สอบ ASMO สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา และการสอบแข่งขันวัดทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ต่างๆ เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือ ตะลุยโจทย์ คณิต ม.3 เข้า ม.4 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อสอบที่หลากหลาย และการเฉลยข้อสอบที่ละเอียดเป็นขั้นตอนช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนและตัวเลข
บทที่ 2 ระบบจำนวน
บทที่ 3 เศษส่วนและทศนิยม
บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 5 พหุนาม
บทที่ 6 สมการและอสมการ
บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ
บทที่ 8 พาราโบลา
บทที่ 9 ความคล้าย
บทที่ 10     พีทาโกรัส
บทที่ 11 พื้นที่ผิวและปริมาตร
บทที่ 12 วงกลม
บทที่ 13 อัตราส่วนตรีโกณ
บทที่ 14 สถิติ
บทที่ 15 ความน่าจะเป็น

 

จุดเด่นสินค้า

- เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ

- สอบโอลิมปิกวิชาการ ᴥ สอบ ASMO ᴥ สอบแข่งขันวัดทักษะวิชาคณิตศาสตร์

- สอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิต ᴥ โรงเรียนดังประจำจังหวัด

- มหิดลวิทยานุสรณ์ และเตรียมอุดมศึกษา

- แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ