โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ ภาษาไทย O-NET ป.6 ต้องรู้และทำให้ได้

แนวข้อสอบ ภาษาไทย เพื่อสอบ O-NET ป.6 ตามแนวการสอบใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ ของโอเนต ภาษาไทย ป.6 เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 

ภาษาไทย โอเน็ต ป.6 แนวข้อสอบ... ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 

 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบภาษาไทยโอเนต ป.6 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ทันสมัยล่าสุด