แนวข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดังในกทม. และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำทางกระบวนการคิดเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน แนวข้อสอบนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้า และมีความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

 

หากนักเรียนทำข้อสอบในหนังสือ "แนวข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดังในกทม. และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ" จนครบถ้วนทั้ง 5 วิชา โดยได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองเพิ่มเติมก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจ จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน

 

หนังสือที่จะช่วยติวเข้ม 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.1 ด้วยแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับสนามสอบจริงของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 100 ข้อ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 100 ข้อ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ
แนวข้อสอบสังคมศึกษา 100 ข้อ
แนวข้อสอบภาษาไทย 100 ข้อ

 

จุดเด่นสินค้า

- แนวข้อสอบทันสมัย 
- ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ
- แนวข้อสอบใกล้เคียงสนามสอบจริงจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
- เฉลยละเอียดอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน