ติวสอบคณิตศาสตร์ (TEDET, ASMO, สพฐ.) ระดับประถมปลาย

เมื่อต้องการจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบนับเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ผู้สอบเกิดความมั่นใจ อีกทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบก็จะรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

 

หนังสือ “ติวสอบคณิตศาสตร์ (TEDET, ASMO, สพฐ.) ระดับประถมปลาย” จึงได้มีการออกแบบแนวข้อสอบให้ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่ใช้สอบตั้งแต่ระดับเขตไปจนถึงระดับนานาชาติ หากผู้สอบหมั่นฝึกฝนให้ครบทุกข้อ รับรองว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

เพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แม่นยำ และรวดเร็วก่อนลงแข่งขันในสนามสอบ (TEDET, ASMO, สพฐ.) ด้วยแนวข้อสอบที่ถูกออกแบบให้ใกล้เคียงข้อสอบจริง และนำเสนอเทคนิคที่ผ่านการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพชัดเจน 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สพฐ) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สพฐ) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สพฐ) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สพฐ) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ASIAN MATHS OLYMPIAD Contest (ASMO) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ASIAN MATHS OLYMPIAD Contest (ASMO) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ASIAN MATHS OLYMPIAD Contest (ASMO) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ASIAN MATHS OLYMPIAD Contest (ASMO) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ASIAN MATHS OLYMPIAD Contest (ASMO) ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ASIAN MATHS OLYMPIAD Contest (ASMO) ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ชุดที่ 3

 

การจัดวางเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา ภาพที่อธิบายเทคนิคในการหาคำตอบชัดเจน