Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

สรุปหลักภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น 1-2-3 ฉบับ เข้าใจง่ายใน 5 นาที+

หนังสือสรุปหลักภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น 1-2-3 ฉบับ เข้าใจง่ายใน 5 นาที+ข้อสอบและคำศัพท์ที่ใช้สอบเป็นหนังสือที่สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ไว้อย่างครบสมบูรณ์  

สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ เเละเเบบฝึกหัดต่างๆ ไว้มากมาย ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเอง รวมทั้งปูพื้นฐานไวยากรณ์เเละคำศัพท์ที่ดีเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ทั้งได้สรุปหลักภาษาอังกฤษใน ชั้น ม.1-2-3 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบไล่และสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้น ม.ปลาย ได้สรุปหลักง่ายๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่างๆ อย่างครบถ้วน 

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนและเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัดเพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่ายและสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที

สารบัญ
ชนิดของคำ Parts of Speech
คำนาม (Nouns)
คำนำหน้านาม (Article)
Much, Very
Few, a few, little, a little
Pronouns
CONJUNCTIONS (สันธาน)
Interjections