Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
May 25, 2016

กวดวิชาคณิต ม.ต้น ฉบับสรุปเข้มข้น

คู่มือสรุปเนื้อหาเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-3 และแนวข้อสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพื่อใช้สำหรับการสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 และการเตรียมสอบเลื่อนชั้น