สอบแข่งขันราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%

นักเขียน: อาจารย์สโรชา ศิริพรรณ และคณะ ทีม Think Beyond Genius
บรรณาธิการ: นักรบ พิมพ์ขาว
ราคา 380.00 บาท
สั่งซื้อ คลิก

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ติวเข้ม พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

นักเขียน: อาจารย์พัฒนพล นันตาและทีม Think Beyond Genius
บรรณาธิการ: นักรบ พิมพ์ขาว
ราคา 380.00 บาท
สั่งซื้อ คลิก

แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้สอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล ภาค ก

นักเขียน: อ.ปฏิญญา นาฬิเกร์ และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู้
บรรณาธิการ: สินีนุช จันทศรี
ราคา 220.00 บาท
สั่งซื้อ คลิก

แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก.)

นักเขียน: อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์, อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์, อ.จันทิมา ชื่นชม และ อ.กัญชพร รักกลาง
บรรณาธิการ: สินีนุช จันทศรี
ราคา 220.00 บาท
สั่งซื้อ คลิก

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ฉบับครบเครื่อง

นักเขียน: อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์, อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์, อ.วรวัติ กิติวงศ์
บรรณาธิการ: สินีนุช จันทศรี
ราคา 250.00 บาท
สั่งซื้อ คลิก

ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ปวช. ปวส. ปวท.

นักเขียน: อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
บรรณาธิการ: นักรบ พิมพ์ขาว
ราคา 250.00 บาท
สั่งซื้อ คลิก