แก้ไขหนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ (ภาค ข)
 
Aug 6, 2018

หน้าที่ 3 ข้อ 8 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 5 ข้อ 19 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 7 ข้อ 8 แก้เฉลย ดังรูป

หน้าที่ 37 ข้อ 16 แก้เฉลย ดังรูป

หน้าที่ 44 ข้อ 5 แก้เฉลย ดังรูป

หน้าที่ 53 ข้อ 12 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 54 ข้อ 16 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 64 ข้อ 15 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 95 ข้อ 4 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 96 ข้อ 9 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 97 ข้อ 15 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 100 ข้อ 4 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 105 ข้อ 15 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 110 ข้อ 1 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 114 ข้อ 1 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 123 ข้อ 9 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 136 ข้อ 15 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 137 ข้อ 20 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 147 ข้อ 9 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 148 ข้อ 17 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 195 ข้อ 9 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 207 ข้อ 8 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 210 ข้อ 5 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 211 ข้อ 8 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 238 ข้อ 11 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 243 ข้อ 10 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 244 ข้อ 11 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 254 ข้อ 14 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 260 ข้อ 14 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 266 ข้อ 1 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 268 ข้อ 11 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 270 ข้อ 1 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 273 ข้อ 11 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 285 ข้อ 19 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 299 ข้อ 20 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 308 ข้อ 20 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 312 ข้อ 10 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 313 ข้อ 14 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 318 ข้อ 14 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 324 ข้อ 3 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 324 ข้อ 5 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 326 ข้อ 14 แก้ไขโจทย์ ดังรูป

หน้าที่ 328 ข้อ 3 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 329 ข้อ 5 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 333 ข้อ 14 แก้ไขเฉลย ดังรูป

หน้าที่ 376 ข้อ 17 แก้ไขเฉลย ดังรูป