Promotion
top
top
top
top

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย + สังคม (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง ฉบับ 2 in 1

เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามกฎเกณฑ์การสอบ A-Level ในสนามสอบจริง โดยวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเนื้อหาตามโครงสร้างการสอบจริง A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา ในรูปแบบเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร ไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ครบทั้งทั้ง 2 วิชาหลัก พร้อมกฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลย ล่าสุด
ขายแล้ว
3 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308380

฿395
จำนวน
คลัง: 150 เล่ม
ราคารวม :
฿395
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308380
ISBN
8859099308380
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2.2 ซม.
น้ำหนัก
1100 กรัม
จำนวนหน้า
360 หน้า
วันวางจำหน่าย
02/07/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามกฎเกณฑ์การสอบ A-Level ในสนามสอบจริง โดยวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเนื้อหาตามโครงสร้างการสอบจริง

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา ในรูปแบบเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร ไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ครบทั้งทั้ง 2 วิชาหลัก พร้อมกฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลย ล่าสุด
โครงสร้างข้อสอบ A-Level 81 Thai ภาษาไทย
แนวข้อสอบ A – Level วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบชุดที่ 1
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1

แนวข้อสอบชุดที่ 2
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2

แนวข้อสอบชุดที่ 3
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3

แนวข้อสอบชุดที่ 4
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4

แนวข้อสอบชุดที่ 5
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 5

แนวข้อสอบชุดที่ 6
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 6

แนวข้อสอบชุดที่ 7
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 7

แนวข้อสอบชุดที่ 8
- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 8

โครงสร้างข้อสอบ A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์
แนวข้อสอบ A – Level วิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบชุดที่ 1
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1

แนวข้อสอบชุดที่ 2
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2

แนวข้อสอบชุดที่ 3
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3

แนวข้อสอบชุดที่ 4
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4

แนวข้อสอบชุดที่ 5
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 5

แนวข้อสอบชุดที่ 6
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 6

แนวข้อสอบชุดที่ 7
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 7

แนวข้อสอบชุดที่ 8
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 8
รีวิวหนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย + สังคม (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง ฉบับ 2 in 1
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
A-Level ชีววิทยา อัปเดตปีล่าสุด
A-Level ฟิสิกส์ อัปเดตปีล่าสุด
A-Level เคมี อัปเดตปีล่าสุด
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อัปเดตปีล่าสุด
พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Math 1
แนวข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง

หมวดการศึกษา


หมวดธุรกิจและการลงทุน


หมวดครอบครัว แม่และเด็ก


หมวดสุขภาพและความงาม


หมวดสอบบรรจุรับข้าราชการ


คำค้นหาที่น่าสนใจอื่นๆ