ยุทธการจัดการหนี้ให้หมดไวๆ

ยุทธการจัดการหนี้ให้หมดไวๆ (A housewife’s strategies for debt clearing)
หนี้ก่อได้ ก็ปลดได้ มีหนี้มากขนาดไหน ก็ไม่ยากเกิน Fight ถ้ารู้เทคนิค  เงินเดือนลด แต่รายจ่ายเพิ่ม บัตรเครดิตรูดจนเต็มวงเงินหมดแล้ว เงินฝากในธนาคารก็ร่อยหรอ ไปขอกู้ก็ไม่มีใครให้ หนี้มาก ดอกเบี้ยบาน แต่การงานการเงินถอยหลัง แต่ยังไม่ขาดใจ เรายังสู้ต่อได้ แต่จะอย่างไร ลองอ่านในเล่มนี้
เกี่ยวกับผู้เขียน - อรวี กาญจนธนเศรษฐ
การศึกษา 
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโทด้านการสื่อสารระดับสากล (M.A.in International Communication) Macquarie University Sydney Australia
การทำงาน (ปัจจุบัน)
• นักเขียนอิสระและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวประจำนิตยสารออนไลน์เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยว และเสิร์ชเอนจิ้นด้านการท่องเที่ยว
• นักแปลและก็อปปี้ไรเตอร์อิสระ
• ที่ปรึกษาด้านโซเชียลมีเดียและมาร์เก็ตติ้ง

 

สารบัญ

บทที่ 1 : The beginning หนี้-ชีวิต
บทที่ 2 : The boss and the slave เจ้าหนี้ต่างๆ กับลูกหนี้ทาสเงินเดือน
บทที่ 3 : Stuck but not stop ชีวิตมิได้จบลงเพราะการมีหนี้
บทที่ 4 : Where there’s a will, there’s away. หนี้นั้นย่อมมีวันหมด
บทที่ 5 : The Money Maker & The Money Manager คนหาเงินและคนบริหารเงิน

บทที่ 6 : Budgeting for dummies กลยุทธการบริหารเงินฉบับครัวเรือน
บทที่ 7 : Smart Shopping ฉลาดช็อปลดหนี้ สวย-ถูก-ดี นั้นมีอยู่จริง
บทที่ 8 : It’s a ‘Good’ credit บัตรเครดิตดีๆ มีไว้ใช้ลดหนี้