คู่มือสอบใบขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ ฉบับ สอบผ่าน 100% อัพเดทใหม่ล่าสุด

การทำใบอนุญาตขับขี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกๆ คนมิฉะนั้น เราคงจะไม่พบว่าในการสอบใบอนุญาตขับขี่แต่ละครั้ง มีผู้สอบไม่ผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกันเกือบทุกรอบ

ยิ่งถ้าหากไม่มีใบขับขี่แต่ไปขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถือว่าผิดกฏหมาย หากถูกเรียกตรวจ ก็อาจถูกลงโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ที่แย่ไปกว่านั้นหากขับขี่เกิดอุบัติเหตุแต่มามีใบอนุญาตขับขี่ ระบบการประกันจะไม่คุ้มครอง 

การมีหนังสือคู่มือดีๆ เล่มนี้ ที่ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องเตรียมตัว ต้องเตรียมพร้อม อย่างเป็นขั้นตอน เช่นตรวจสอบร่างกาย และจิตใจ สามารถทำใบอนุญาตขับขี่ ได้หรือไม่ ,  ตรวจสอบว่าสำนักงานขนส่งในจังหวัดที่อยู่มีกี่แห่ง และอยู่ที่ไหน เพื่อจองคิวสอบ , การเตรียมเอกสาร ,  การยื่นเรื่องขอรับการอบรมและขอสอบใบอนุญาตขับขี่ 

ไปจนถึงการทดลองทำข้อสอบจากข้อสอบจริง ทั้ง การสอบสมรรถภาพ , การเข้าอบรมการขับขี่ , การสอบภาคทฤษฎี , การสอบปฏิบัติ ฯลฯ จะทำให้ท่านสามารถสอบได้ในครั้งแรก แบบไม่ต้องมีครั้งต่อไป