Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 15, 2017

เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสรุปเข้ม มั่นใจก่อนสอบ

เนื้อหา 5 วิชาหลัก ที่ละเอียดที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.3 เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการเตรียมสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมทุกสนามแข่ง