เรียนอะไรดี ทำงานอะไรรวย

เรียนอะไรดี ทำงานอะไรรวย (Speak Out the Truths of Jobs)
หนังสือแนะแนวการเรียนน้องๆ วัยเรียน คู่มือตัดสินใจเลือกทำงานสำหรับคนวัยทำงาน เปลี่ยนอนาคตของอาชีพการงานที่ไม่มั่นคงให้กลายเป็นอนาคตที่สดใส  “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” หากเราไม่มีงาน เราก็ไม่มีเงิน แต่จะทำงานเพื่อเงินอย่างเดียว แล้วทำงานในแบบที่ไม่ชอบ ในแบบที่ไม่ใช่ ชีวิตก็อาจจะมีแต่ความทุกข์แทน การเลือกงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ น้องๆ นักเรียนนักศึกษา รวมถึงทุกท่านที่ยังไม่รู้ว่าควรจะเลือกงานอย่างไร ที่สร้างเงิน และตรงใจ หาคำตอบได้ภายในเล่มนี้