เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท.

สรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าสอบความถนัดทางแพทย์ ประกอบไปด้วยส่วนคิดด้วยเชาวน์ จริยธรรมทางการแพทย์ และส่วนเชื่อมโยง พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงมีเฉลยละเอียด เขียนโดยผู้มีประสบการณ์จากสนามสอบตัวจริง พร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงในเวลาจำกัด