Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Apr 21, 2017

ติวเข้ม PAT 3 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT 3 เป็นการทดสอบที่นักเรียนเกือบทุกคนต่างลงความเห็นว่ายากมากๆ เหตุผลเพราะเนื้อหาวิชาที่ต้องทำข้อสอบนั้น ได้รวมเนื้อหาและวิชายากๆ เอาไว้

ไม่ว่าจะเป็น หลักการคำนวน วิชาวิทยาศสตร์ วิชาคณิตศาสตร์   ทางสำนักพิมพ์ จึงมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้หัวข้อที่ต้องทบทวนเพื่อการสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทั้ง