Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jun 19, 2017

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%

วิชาสามัญ 9 วิชานั้น เป็นวิชาที่มีรายละเอียด และเนื้อหาที่มีจำนวนมาก ที่นักเรียนจะต้องเรียน ทบทวน และทำความเข้าใจเพื่อให้สอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบในระดับชั้น ระดับโรงเรียน หรือในระดับการสอบแข่งขันครั้งสำคัญๆ  

การทำความเข้าใจต่อ 9 วิชาดังกล่าว ทั้งในเรื่องการเก็งข้อสอบว่าจะมีเนื้อหาใดออกสอบบ้าง ท่ามกลางเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ซึ่งมีอยู่มากมาย โดยไม่รู้ว่าจะมีเนื้อหาใดออกสอบบ้าง จึงถือเป็นเรื่องยาก 

ทางทีมงาน และคณะผู้จัดทำ ผู้มากประสบการณ์ทั้งในด้านการสอน และการจัดการข้อสอบ จึงร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเล่มนี้ขึ้นมา ภายใต้การพิจารณาผ่านสถิติการออกสอบของข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ ครบถ้วนทั้ง 9 วิชา
1.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
2.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
3.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
5.แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 
6.แนวข้อสอบวิชาเคมี
7.แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา
8.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 
9.แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ทุกวิชา ล้วนมีข้อสอบที่มาจากการ สรุปใจความสำคัญ จากส่วนที่เป็นหัวใจของแต่ละเรื่อง แต่ละเนื้อหา ซึ่งออกสอบบ่อย เสริมด้วยการบวนการวิเคราะห์ และปรับเข้ากับแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ในหลายๆ สนามสอบ มาไว้เข้าด้วยกัน เพียงแค่อ่านเล่มนี้เพียงเล่มเดียว สามารถสอบผ่านในหลายๆ สนามสอบ ไม่ว่าสนามเล็กระดับในห้องเรียน ไปจนถึงสนามใหญ่ที่เป็นการสอบแข่งขันระดับประเทศ ได้อย่างแน่นอน