สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.4

หนังสือ สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เล่มนี้  ผลิตขึ้นสำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมปีที่ 4 โดยเน้นการสรุปเนื้อหาความรู้ความเข้าใจของสาระวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่อ่านง่าย สรุปหลักการสำคัญ พร้อมเน้นตัวอย่างโจทย์

 

และสรุปวิธีคิด อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมแนวข้อสอบจริงท้ายเล่มเพื่อเตรียมพื้นฐาน ความพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกฝนจริง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเตรียมตัวสอบ เพิ่มคะแนนตลอดทั้งปีการศึกษา