สรุปหลักวิชาเคมี ม.4

หนังสือสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาปีที่4   สำหรับเตรียมพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมีระดับชั้น ม.ปลาย โดยเน้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในความรู้ วิทยาศาสตร์ในระดับลึกขึ้นพร้อมเน้นแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบจริง และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย