Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 20, 2017

เตรียมสอบ PAT 2 รวมทุกวิชา

รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยของการสอบ PAT 2 ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และดาราศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกวิชา