เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (ภาค ข)

 เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา (ภาค ข) "เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพละศึกษา (ภาค ข.)" เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกพละศึกษา โดยมีแนวข้อสอบ 6 ชุด ข้อสอบมากถึง 810 ข้อ โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ

มาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย อย่างมั่นใน 100%