Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 23, 2018

ติวเข้มสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์

การสอบโอเน็ต ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตนักเรียนชั้น ม.3 ต้องสร้างความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยม ให้กับความต้องการเป็นหนึ่ง  สามารถเข้าเรียนต่อ ม.ปลาย ในโรงเรียนหวังเอาไว้ด้วยชัยชนะ ที่สามารถทำได้ด้วยหนังสือคู่มือสอบระดับคุณภาพเล่มนี้


แนวข้อสอบล่าสุด ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน เป็นทั้งข้อสอบจริง และแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงที่สุดที่ออกสอบทุกครั้ง ที่มาจากเรียนรู้จากการทดลองทำแนวข้อสอบโอเน็ตที่ออกสอบบ่อย พร้อมคำตอบที่มีการอธิบายอย่างละเอียด ชัดเจน สร้างโอกาสให้การสอบให้กับตนเองพิชิตการสอบโอเน็ต ที่ว่ายาก ได้ด้วยการทำคะแนนได้สูง

อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ผู้ปกครองสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ สามารถสอนบุตรหลานให้ทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ