ฟิสิกส์พิชิต TCAS

สรุปแนวคิด สูตร และเทคนิคการทำโจทย์และข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.ปลาย สำหรับนักเรียน ม.4-5-6  โดยสามารถใช้ทบทวนความรู้และติวสอบตลอดปีการศึกษา พร้อมแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบตัวอย่างโจทย์ แนวคิดพร้อมวิธีทำ แบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ

 

คู่มือเตรียมสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายในการสอบวิชาฟิสิกส์แบบเร่งรัด ด้วยการสรุปแนวคิด สูตร และ เทคนิคการทำโจทย์และข้อสอบที่ UPDATE ช่วยให้ฝึกทำโจทย์ใหม่ๆ พร้อมแทคนิคเฉลยที่ฝึกวิเคราะห์โจทย์ ให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา สำหรับเด็กที่ไม่มีเวลามากในการเตรียมตัว หรืออ่านทบทวนเพื่อความแม่นยำอีกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

 

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ + สรุปเนื้อหา
บทที่ 2 มวล  แรง  และกฎการเคลื่อนที่ + สรุปเนื้อหา
บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ + สรุปเนื้อหา
บทที่ 4 งานและพลังงาน + สรุปเนื้อหา
บทที่ 5 โมเมนตัมและการดล + สรุปเนื้อหา
บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบหมุน + สรุปเนื้อหา
บทที่ 7 สมดุลกล + สรุปเนื้อหา
 

จุดเด่น

เนื้อหาสั้นกระชับ เจาะตรงจุดที่ออกข้อสอบ เพิ่มแนวข้อสอบใหม่ๆ พร้อมรูปแบบเฉลย ที่มีการอธิบายและนำเสนอที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย สำหรับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเวลาอันรวดเร็วก่อนเข้าห้องสอบ